Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH & ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM TẠI MOBILESIEURE.COM

ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI MỚI

Sản phẩm lỗi khách hàng vui lòng mang đến trung tâm bảo hành của hãng để được bảo hành.

  • iPhone/iPad Công ty VN/A: Bao test 15 ngày đầu tiên sử dụng.
  • iPhone/iPad Nhập khẩu chính hãng: Bao test 7 ngày đầu tiên sử dụng.
  • Samsung Công ty: Bao test 30 ngày đầu tiên sử dụng.

ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN MỚI

Mobilesieure.com bao test sản phẩm trong 7 ngày đầu tiên sử dụng.

ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Sản phẩm lỗi khách hàng vui lòng mang đến trung tâm bảo hành của hãng để bảo hành (nếu còn hạn bảo hành hãng) hoặc mang đến trung tâm sửa chữa Bạch Long Care để được hỗ trợ phí sửa chữa (nếu hết hạn bảo hành hãng).

  • iPhone/iPad Công ty VN/A: Bao test 10 ngày đầu tiên sử dụng.
  • iPhone/iPad Nhập khẩu chính hãng: Bao test 10 ngày đầu tiên sử dụng.
  • Samsung Công ty: Bao test 10 ngày đầu tiên sử dụng.

icon-move